LcutLightDesign

Lada recepcyjna w stylu parametrycznym - projekt indywidualny

Zamówienie zakładało zaprojektowanie, produkcję oraz montaż w siedzibie klienta. Zabudowę dekoracyjną wykonano według pomysłu klientki – na wzór odcisku ust.